Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Producenci

Zaloguj się

Płatności

Standardowe_logo_PayPal

 

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.deltamoto.pl

 

1.wstęp

 1.1.Właścicielem sklepu internetowego www.deltamoto.pl jest firma DELTA Import & Eksport Jerzy Barcinski. Firma ma siedzibę w : Pestalozzistraße 57 Büro 10, 47803 Krefeld (DE), zarejestrowana jest w Niemieckiej ewidencji przedsiębiorstw: GewA nr. 05114000 z nr. MvSt/VAT/BTW/NIP DE310243872, zwana jest jest niżej sprzedawcą

1.2.Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

1.3.Złożenie zamówienia na stronie www.deltamoto.pl lub innej wymienionej niżej formie oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 2. Przyjęcie i realizacja zamówienia

 2.1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:

- wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu, lub

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep.deltamoto@gmail.com

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

2.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego będą niepełne. W szczególności kupujący zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia lub w mailu:

- Swój nr NIP

- Dane adresowe do faktury

- Dane adresowe do wysyłki towaru

- Nazwę i numer kodu produktu wraz z jego ilością

- Imię i nazwisko osoby kontaktowej

- numer telefonu

2.3. Ze względu na to, że firma ma rejestrację niemiecką i zobowiązana jest podatkowo w Niemczech ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym to ceny NETTO (bez podatku VAT). Ceny te odnoszą się do kupujących osób prawnych i fizycznych posiadających aktywny w Unii Europejskiej nr VAT/NIP. Klientom bez aktywnego numeru NIP jest doliczany do ceny produktu podatek VAT = 19% (niemiecki). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2.4. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u kupującego drogą internetową,lub telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy.

2.5. Termin realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych.

2.6. Każde zamówienie będzie potwierdzane:

- fakturą proforma (także płatne za pobraniem),

- fakturą VAT - zamówienie zrealizowane.

2.7. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto sprzedawcy zgodnie z wcześniejszą fakturą proforma.

2.8. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail, lub telefonicznie.

 3. Zawarcie umowy i przeniesienie praw własności rzeczy

 3.1. Zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje w chwili dokonania wpłaty przez kupującego na rachunek bankowy sprzedającego zgodnie z wcześniej przesłaną kupującemu drogą elektroniczną fakturą proforma.

3.2. W przypadku sprzedaży za pobraniem zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje w chwili przyjęcia zlecenia przez sklep do realizacji, a przeniesienie prawa własności rzeczy w chwili wręczenia rzeczy kupującemu przez kuriera/przewoźnika.

3.3. Wystawienie przez sklep faktury proforma ma wyłącznie charakter oferty handlowej i nie tworzy po stronie kupującego żadnych zobowiązań.

4. Dostawa

4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Sprzedawca dostarczy produkty w uzgodnieniu z klientem transportem własnym, lub wynajętym. Sprzedawca nie obciąża klienta kosztami przewozu Niemcy – Polska, a jedynie kosztami dostarczenia towaru na terytorium Polski z Zielonej Góry do adresu odbiorcy zgodnie z taryfami krajowych przewoźników. Wyjątek stanowią towary:

- o wadze przekraczającej 400 kg,

- lub gabarytach większych niż kabina standardowego małego samochodu dostawczego.

W tym przypadku całość kosztów transportu ponosi kupujący.

4.2. Koszty dostawy zostaną każdorazowo wyraźnie sprecyzowane podczas procesu składania zamówienia w fakturze pro forma.

4.3. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Płatność

 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Za pobraniem - do kwoty 2500 zł,

- Na raty

- Przelewem bankowym - dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu oraz w w fakturze pro forma przesłanej pocztą mailową do klienta po złożeniu zamówienia.

- Elektronicznie - PayPal i DotPay

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Klient zobowiązany jest do przedpłaty 100% kwoty określonej w fakturze proforma.

 6. Zwrot towaru

 6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. RP z dnia 24.06.2014 poz. 827), kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, bez śladów używania. Zwrot należy uzgodnić e-mailem na adres: sklep.deltamoto@gmail.com lub telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

6.2. W razie zwrotu towaru, klient ponosi koszty przesyłki od klienta na wskazany przez Sprzedawcę adres w Polsce (nie do Niemiec) - art.34.p.2 Ustawy o prawach konsumenta

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i przewoźnika przesyłki.

7.2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

7.3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko/nazwa firmy zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot i przyczynę reklamacji.

7.4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres wskazany w p. 6.2. wraz z

- załączonym opisem wady

- kserokopią faktury VAT

- oraz protokołem szkodowym wymienionym w p. 7.1.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby sprzedaży. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

8.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8.4. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów natury technicznej lub przyczyn ekonomicznych.

8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i uchyla wcześniejsze regulaminy sklepu

Sporządzony 01 Stycznia 2017 roku Krefeld (DE).

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl